Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Anna s.c. 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 39 paw 4 adres e-mail: sklep@allekosmeteria.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data odbioru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta

Data ……………………………………..